1

Hnědá ale čirá voda poukazuje na vysoký obsah huminových látek.