Dusitany

Dusitany NO2

Význam. Dusitany obvykle vznikají oxidací amoniaku. Rozhodující roli v tomto procesu hrají bakterie rodu Nitrosomonas.  Za normálních okolností jsou dusitany rychle oxidovány na dusičnany bakteriemi rodu Nitrobacter. Pokud je bakteriální oxidační proces (nitrifikace) narušen, může docházet k hromadění dusitanů. Dusitany jsou pro ryby a vodní organismy toxické.

To se stává například u zcela nového filtru nebo filtračního materiálu, pokud se ještě neusídlila dostatečně účinná kolonie bakterií. Nový filtrační materiál potřebuje asi dva až tři týdny, než se biologicky zaběhne a fáze dusitanů rychle proběhne. Dobu uvedení do provozu lze zkrátit naočkováním použitým filtračním materiálem.  Další častou příčinou je přetížení akvária v důsledku příliš husté rybí obsádky a/nebo nedostatečně výkonných filtrů. 

Obsah dusitanů se často mírně zvýší, pokud je voda v akváriu ošetřena ultrafialovým zářením, např. pomocí UV čističe vody. Příčina není jasně známa. Pravděpodobně spočívá ve zvýšené akumulaci odumřelých organismů, jejichž obsah dusíku se uvolňuje; diskutuje se však také o přímém redukčním účinku UV záření (dusičnany -> dusitany).

Dusitany jsou toxické, protože fyziologicky znehodnocují životně důležité červené krevní barvivo hemoglobin. Hemoglobin slouží jako prostředek pro přenos kyslíku v krvi. Dusitany se také mohou v trávicím traktu spojovat se sekundárními aminy; vznikají nitrosaminy, které jsou považovány za karcinogenní. 

Měření. Základem většiny dusitanových testů je „Griessova reakce“: aromatický amin se dusitanem přemění na diazoniovou sůl. Ta se spojí s naftyl ethylendiaminem a vytvoří červené azo-barvivo; intenzita jeho barvy je měřítkem obsahu dusitanů.

Mnoho testů na dusitany kombinuje všechny potřebné chemikálie do jediného činidla pro snadnou aplikaci.To usnadňuje aplikaci. Trvanlivost většiny testů na dusitany je velmi dobrá. Zkažené testy obvykle vykazují příliš nízké nebo žádné dusitany.

Test. Rozpusťte 0,185 g dusitanu draselného (KNO2) v 500 ml vody. Po zředění 1:200 se získá zkušební roztok s obsahem 1,0 mg/l iontů NO2. Roztok lze uchovávat pouze po krátkou dobu.

Orientační rychlý test funkčnosti: sliny obsahují asi 1 až 10 mg/l dusitanů. 

Hraniční hodnoty. Akvarijní voda často obsahuje koncentrace kolem 0,02 až 0,1 mg/l dusitanů, které jsou neškodné. Hodnoty nad 0,2 mg/l dusitanů jsou v dobře zavedeném akváriu obecně nepřípustné. Koncentrace nad 0,5 mg/l jsou velmi alarmující a ukazují na značné poruchy v bakteriální rovnováze např. ve filtru. Za příznivých podmínek snese mnoho ryb při dostatku kyslíku několik dní hladinu dusitanů 2,0 mg/l, nelze však vyloučit ztráty.

Zvýšení. Nežádoucí.

Znížení. Snižte příliš vysoký obsah dusitanů výměnou vody. Pokud se koncentrace během několika dní opět zvýší, pak je filtr – při zaběhlém filtru – určitě příliš malý nebo je akvárium značně přeplněné! 

Obsah dusitanů se při ošetření ozonem rovněž snižuje, protože ozon (O3) podporuje oxidační procesy v akváriu.

Pokud se však daří udržet obsah dusitanů na dostatečně nízké úrovni pouze pomocí neustálé ozonizace, je akvárium zcela přetížené! 

9.5.2024

Discover more from Discus.cz

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading