Přepočet jednotek pro uhličitanovou a celkovou tvrdost

Přepočet jednotek pro uhličitanovou tvrdost

mmol/l ?d ?TAC mg/lKys. neutral.kapacita 1 mmol/l = – 2,780 4,94 61,0

Německé stupně 1?d = 0,360 – 1,78 21,8

Francouzské stupně 1?TAC = 0,200 0,560 – 12,3

Obsah Hydrokarbonátu 1 mg/l = 0,016 0,046 0,08 –

 

Přepočet jednotek pro celkovou tvrdost

mmol/l °d °e TH ppm

iony zem.alkaloidů 1 mmol/l = – 5,600 7,020 10,00 100,00

Německé stupně 1?d = 0,179 – 1,253 1,78 17,8

Anglické stupně 1?e = 0,142 0,798 – 1,43 14,3

Francouzské stupně 1?TH = 0,100 0,560 0,702 – 10,0

CaCO3 (např. v USA) = 0,010 0,056 0,070 0,10 –

Discover more from Discus.cz

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading