Vítejte na stránkách Discus.cz

„Za chvíli jsme přišli do pokoje k rybičkám, Anděl mi ukazoval přírůsty a úplně se rozplýval nad krásou a půvabem svého nejnovějšího exota jménem, tuším, Symphysodon discus.“
Ludvík Souček – Případ čerta č.4

Vítejte na nejstarších a nejrozsáhlejších českých stránkách věnující se terčovcům, rybám rodu Symphysodon.
Web vznikl v roce 1999 a byl na doméně iol.cz. Krátce na to se stal součástí webu www.akvarium.cz/discus. V roce 2001 byla registrována doména discus.cz, kde je od té doby až do dnešních dnů.

Dusitany

Dusitany NO2

Význam. Dusitany obvykle vznikají oxidací amoniaku. Rozhodující roli v tomto procesu hrají bakterie rodu Nitrosomonas.  Za normálních okolností jsou dusitany rychle oxidovány na dusičnany bakteriemi rodu Nitrobacter. Pokud je bakteriální oxidační proces (nitrifikace) narušen, může docházet k hromadění dusitanů. Dusitany jsou pro ryby a vodní organismy toxické.

II. český šampionát terčovců 2005 – video

V říjnu 2005 se konal v pražském Kongresovém centru konal II. český šampionát terčovců s mezinárodní účastí. Do šampionátu bylo přihlášeno 92 ryb od chovatelů z Polska, Slovenska, Rakouska, Německa a České republiky. Ryby posuzovali posuzovatelé z USA, DE, AT, SK, PL a ČR.
Šampionát pořádal Český klub chovatelů terčovců ve spolupráci s časopisem Akvárium Živě.

5. šampionát terčovců v Dortmundu 2024

Případ onemocnění ryb č. 81 – Terčovec s žaberními hlísticemi a tzv. morem terčovců

Terčovci jsou velmi krásné ryby pro specializované akvaristy! Většina z nich je chována v nádržích a může u nich hrozit riziko onemocnění! Zde vysvětluji případ s žaberními motolicemi a takzvaným škůdcem disků! Doufám, že vám toto video pomůže pochopit důležitost správné diagnózy!

Video

Jako novinku se zde budou publikovat zajímavá videa o terčovcích a dalších akvaristických tématech. Mimo jiné i videa od rybího „doktora“ Geralda Bassleera.
Gerald Bassleer je známý biolog, patobiolog autor knih o nemocech akvarijních ryb s více než 40ti letou zkušeností v oboru. S jeho svolením zde budou publikovány jeho videa o nemocech terčovců a dalších ryb. Kde to bude možné i s českým překladem přepisu textu z videa.

4th Paris Discus Show

Ve dnech 26. a 27. září 2024 se bude konat 4. šampionát terčovců v Paříži.

Více informací budou publikovány na FB strance PDS Paris Discus Show

5. šampionát terčovců v Dortmundu – posuzovatelé

Zde je konečný přehled posuzovatelů. 9 posuzovatelů z 9 zemí.

CITES COP 19 v Panamě s dalekosáhlými důsledky pro chov domácích zvířat – i pro akvaristiku

CITES COP 19 v Panamě s dalekosáhlými důsledky pro chov domácích zvířat – i pro akvaristiku

Ve dnech 14. – 25. listopadu 2022 se v Panamě konala 19. konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin neboli CITES. Během těchto dvou týdnů se více než 2 500 účastníků ze 176 smluvních stran a 184 nevládních organizací snažilo dosáhnout rozhodnutí o mezinárodním obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. 

International Discus Contest 2023 by INADS

V březnu 2023 se v Indonésii konal šampionaát terčovců a v rámci šampionátu i 5. World Discus Congress.

Zde několik video z akce:

International Discus Contest 2023 by INADS – Interview with Mr. Cuneyt Birol & Mr. Jeffrey Tan

Highlight of International Discus Contest 2023 by INADS

Vitamíny – Petr Novák

Co znamenají výrazy vitamíny a vitageny? 

  

Vitamíny jsou živiny organického původu, které se ve výživě vyskytují v nepatrném množství, obvykle se měří v miligramech (mg, tisícina gramu) nebo mikrogramech (mcg, tisícina miligramu), ale přesto jsou nutné, protože si je organismus nedokáže vyrábět a nutně je potřebuje ke zdárnému průběhu biochemických reakcí. 

Tuky ve výživě ryb – Petr Novák

Tuky v krmivu ano či ne? 

Tuky v krmivech jsou některými chovateli vnímány jako spíše nežádoucí složka, která zvyšuje energetickou hodnotu potravin a způsobuje tloustnutí. Tento zjednodušený názor je však silně zkreslený. 

Sacharidy ve výživě ryb – Petr Novák

Úvod 

Sacharidy jsou oproti výživě teplokrevných živočichů méně energeticky zastoupenou složkou výživy ryb, ale právě přecenění nebo nedocenění jejich významu a někdy nedostatečné informace o vzájemných vztazích vedou k chybám v jejich používání. Kromě toho mezi sacharidy jsou i látky, které výrazně mohou pomoci při zlepšování zdravotního stavu ryb a krmných živočichů. 

Živá krmiva – hodnocení a zlepšování výživových vlastností – Petr Novák

1/ Význam bezobratlých jako živých krmiv

a) kompletní živočich. Většina bezobratlých, pokud se podává jako krmivo rybám, tak se buďto vůbec nedělí na jednotlivé části, nebo se oddělují pouze části výživově nepodstatné. Z toho důvodu se jako zdroj krmiva podává produkt, představující průměr všech tkání a zastoupených živin, včetně obsahu trávicí soustavy jako endogenního zdroje živin.

Bílkoviny a aminokyseliny ve výživě ryb – Pet Novák

Význam bílkovin

Bílkoviny (proteiny) jsou nejvýznamnější složkou krmiv. V organismu ryb jsou zastoupeny nejvíce ve svalech a kostech, a také v jednotlivých orgánech, obvykle ve vazivové tkáni. Sacharidy, tuky i bílkoviny mohou sloužit v organismu jako zdroj energie. Bílkoviny jsou navíc nenahraditelné jako stavební složka tkáně a biochemický substrát. Význam bílkovin jako energetického substrátu je dán také zvýšenou schopností ryb přeměňovat bílkoviny na energii.

Barvení ryb karotenoidy – Petr Novák

Při zmínce o obsahu karotenoidů v krmivech nebo surovinách pro výrobu krmiv vždy vznikají dotazy, jak jich využít pro lepší barvu ryb, které suroviny jsou nejvhodnější pro toto použití, jak je používat, jaká jsou hygienická rizika a podobně. 

Proč řízená výživa akvarijních ryb? – Petr Novák

Akvaristika jako hobby je obvykle zálibou osob, které mají kladný vztah k přírodě a živým organismům a v tomto oboru se snaží rozšiřovat svoje vědomosti. Typická je například tvorba biotopních nádrží jako pokus přizpůsobit akvarijní prostředí přírodním podmínkám. Podobně se chovatelé akvarijních ryb někdy snaží řešit jejich výživu. Logicky potom akvarijní ryby krmí pouze živými krmivy, odpovídajícími jejich možnostem.

Anatomie trávicí a vylučovací soustavy ryb – Petr Novák

Popis trávicí soustavy je v tomto příspěvku koncipován tak, aby v případě, že bude v souvislosti s dalším textem v následujících článcích, se čtenář orientoval v problematice. Neřeší nepodstatné odlišnosti u některých čeledí ryb. Na následujícím obrázku je znázorněna základní vnitřní anatomie rybího těla (pokud má zájemce potřebu, vnější anatomii těla – názvy ploutví apod. – si může osvojit z přiložených odkazů na konci článku).

Elektrická vodivost vs TDS (obsah rozpuštěných pevných látek)

Jan Smuda

Pokud doma upravujete pro potřeby akvária vodu pomocí reverzní osmózy (nebo i jinak), budete potřebovat nějakým způsobem měřit její „čistotu“Kapkovými, kolorometrickými testy proměříte jen obsah několika málo sloučenin, například obsah hořčíku nebo draslíku, ale o „celkové čistotě“ vody vám to nic neřekne. V tuto chvíli přichází na scénu měrná elektrická vodivost a TDS (obsah rozpuštěných pevných látek). Na trhu existuje mnoho přístrojů, které dokáží tyto veličiny více či méně úspěšně měřit.  Pokud chcete vědět jak tyhle EC-metry a TDS-metry fungují, tak čtěte dále.

Co je vlastně voda?

 

Bez vody není život! Asi před 2000 miliony let byla naše Země plná páry ze sopek a z husté oblačnosti nepřetržitě pršelo. Ve vodě se postupně začal objevovat v nejprimitivnější formě první život; následný vývoj v průběhu mnoha stovek milionů let vedl k nejjednodušším řasám a mnohem později k více rozvinutým vodním rostlinám. Voda byla také kolébkou prvních zvířat; byli to mořští bezobratlí s měkkým povrchem těla. A teprve před 300 miliony let se život vyvinul natolik, že první rostliny mohly opustit vodu a kolonizovat zemi; později následovalo mnoho živočichů. Ale i dnes jsou všechny organismy na Zemi závislí na vodě! Bez vzácné a život udržující vody by bídně zahynuly!