5th MEDITERRANEA DISCUS – Kersten Opitz

1

Ve dnech 16. Až 18. Dubna 2010 uspořádalo sdružení akvaristů Gruppo Aquariofilo Salentino (GAS) v jihoitalském městě Lecce již pátou soutěžní výstavu terčovců “Mediterranea Discus Contest 2010”. Soutěž byla uspořádána v nádherné historické budově přímo v historickém centru Lecce v rámci 8. akvaristické výstavy “Salento Aquari”. Kromě soutěžních akvárií s terčovci bylo možno vidět nádrže s mořskou faunou z místního středomořského pobřeží a velmi zajímavá byla nádrž s medúzami, která patří Francesco Denittovi. Na výstavě bylo i několik prodejců, nabízejících akvaristickou techniku a krmiva. Dle informací pořadatelů celou výstavu navštívilo přes 3 tisíce platících dospělých návštěvníků.

Soutěže se zúčastnilo 70 soutěžních exponátů, převážně z Itálie, ale i větší množství terčovců z Řecka. Soutěže by se mohlo zúčastnit mnohem více ryb, ale chovatelé poslali přihlášky až po uplynutí lhůty a nádrže již byly postavené a nebylo možné jejich množství na poslední chvíli navýšit.

Vystavovatelé mohli přihlásit své terčovce do těchto soutěžních kategorií:

Class 1 Heckel wild types;
Class 2 Brown wild types;
Class 3 Blue wild types;
Class 4 Green wild types;
Class 5 Stripe Turquoise (including Snakeskin and Red Turquoise);
Class 6 Solid Blue (Cobalt, Solid Turquoise, Blue Diamond, Reflection D, etc.)
Class 7 Solid Red –Yellow (Red Marlboro, San Merah, Red Melon, etc.);
Class 8 Spotted (Leopard Skin, Leopard Snake Skin, Red Spotted Snakeskin, Red Spotted Skin);
Class 9 Pigeon Blood crosses;
Class 10 Unclassified Class (unclassified strains and crosses).

Ryby hodnotila mezinárodní porota:
Francesco Denitto – nehodnotící prezident poroty – Itálie
Heiko Bleher – Německo
Kersten Opitz – Česká Republika
Nicola Palmieri – Itálie
Sebastiano Solano – Itálie
Jeffrey Tan – Malajsko

Členové poroty před samotným hodnoceni prošli obdobně jako při šampionátech pořádaných ČKCHT vystavené ryby a pokud bylo zapotřebí, přeřazovali je do vhodnějších kategorií. Oproti našemu způsobu hodnocení se hodnotilo v každé kategorii pouze 8 ryb, takže porota musela před posuzováním některé ryby z hodnocení vyřadit.
Samotná pravidla posuzování jednotlivých ryb a vyhodnocení výsledků probíhalo podle stejných pravidel, jaká používáme při našich soutěží.
Po hodnocení jednotlivých soutěžních ryb se porota sešla ještě jednou a z vítězů jednotlivých kategorií tajným hlasováním vybrala nejlepší rybu soutěže. Tento postup je odlišný od našeho, kde nejlepší rybou se stane automaticky ryba s nejvyšším hodnocením. Tento způsob určení absolutního vítěze ale plánujeme v budoucnu uplatnit i u našich soutěží.
Absolutním vítězem se stal San Merah který přihlásili Andrea Sassi a Antonello Greco z Milána (kteří vystavovali své ryby i na výstavě v Botanické zahradě v roce 2009), který byl též vítězem kategorie celoplošně červených ryb.
Přihlášené ryby až na pár výjimek měly velmi dobrou kvalitu, takže posuzovaní bylo občas velmi těžké.
Pro mne osobně to byl velmi příjemný zážitek, seznámil jsem se s novými přáteli a poznat překrásná historická města Alberobello a Lecce a těším se na další soutěžní výstavu, která se bude v Lecce konat v roce 2012.

 

Fotogalerie:

« z 5 »