Amanda Flora Hilda Bleher – Itenéz Fluss der Hoffnung

Iténez

Fluss der Hoffnung

Amanda Flora Hilda Bleher

Autobiografická kniha popisuje dvě cesty Amandy Flóry Hildy Bleherové, matky Heiko Blehera, do Amazonie. Obě cesty podnikla v padesátých letech dvacáteho století v době, kdy Amazonie byla označována za „Zelené peklo“.

Cesty podnikala se svými čtyřmi dětmi a jejím cílem bylo objevit Eldorádo flóry a fauny a zcelaoOtevřeně popisuje námahu cesty a každodenní boj o přežití.

Knihu lze objednat v anglické a německé verzi  – Aquapress – Bleher