Jan Burzanovský – Dobrodružství s amazonskými anděly

Dobrodružství s amazonskými anděly

Jan Burzanovský

Dobrodružství a amazonskými anděly je první publikací vydanou v češtině , věnovanou rodu Pterophyllum v

celé šíři jeho problematiky.

** ** *

Základní údaje:

Napsáno mezi lety 2007 – 2009 , datum vydání 13.3.2010

Publikace bude vydána ve formátu A5 (148 x 210 mm) ve vazbě V8 – v pevných, laminovaných deskách, tisk offset. Užitý materiál: lesklá křída 115 g, plnobarevý tisk CMYK. Počet stran: 336.

Obrazový doprovod:

ČB kolorované dobové fotografie – 2

(poskytnuto spolkem Akvárium zal.1899, Praha)

Tabulky – 2 Kresby – 6 Mapy – 22 Malby – 41

Fotografie – 389

z toho 314 fotografií vlastních; ostatní fotografie od přátel:

Mina Andersenová, Bc.Radek Blaško, Jaroslav Chalupek, Ing. Vlado Fábry, Petr Hák, Kateřina Hlobíková, Ing. Karel Krček, Luboš Louda, Pavel Mžourek, Ing. Pavel Picka, Jiří Plíštil, Doc.Ing. Roman Rak,CSc., Martin Rose, RNDr. Roman Slaboch, Radek Šupík, Jakub Uhrín, Aleš Vokáč, MUDr.KarelZahrádka.

Jak vyplývá z následně přiloženého obsahu monografie, tato kniha se zabývá vším co se týká daného předmětu v celém možném spektru záběru. Jsou zde jednotlivé kapitoly zabývající se již samotným vznikem jihoamerického kontinentu, vč. hypotéz o možném vzniku čeledi Cichlidae a poté i rodu Pterophyllum. Tyto poznatky byly postavené na informacích začínajících u nejnovějšího geologického i pa- leogeologického výzkumu celého kontinentu, až po informace z jednotlivých výzkumných prací tohoto rodu se jakýmkoliv způsobem dotýkajících.

Díky k tomu, že ohledně výskytu jednotlivých populací tohoto rodu v rámci Amazonie jsou jednotlivé informace, které je možné získat či bylo možné získat ze všech možných materiálů značně roztříštěné, bylo využito všech dostupných infor-mačních zdrojů prvními popisy Schultzeho počínaje a posledními prácemi S.O.Kullandera konče, k této hloubkové studii o celém rodu. V rámci získávání studijních materiálů jsem v průběhu let 2004 – 2006 získal veškeré monografie tohoto rodu se týkající, které byly vydány od 50. let minulého století až do současnosti i další zásadní literaturu a množství článků z různých magazínů a bulletinů vědeckých institucí. Celkem se jednalo o patnáct knih a několik set stran dalších textů, které byly průběžně překládány a informace z nich pocházející vyhodnocovány a zpracovávány do uceleného pojednání.

Vzhledem k praxi, popsané v předchozím odstavci jsem došel k faktickým závěrům, že mnoho informací pocházejících z děl napsaných a vydaných v angličtině, není vůbec známá akvaristům ze středoevropského sektoru, a že je tomu přesně i naopak – většina informací publikovaných v knihách napsaných autory, jejichž mateřským jazykem je němčina, dodnes není známá „zbytku“ světa.

První kapitola – Paleogeografie Amazonie se zabývá samou podstatou historie jihoamerického kontinentu, jeho formováním a geologickou strukturou, driftováním, vznikem stolových hor, včetně nejnovějších poznatků o tzv. „obrácení Amazony původně tekoucí od východu na západ.

Kapitola Hydrogeografie Amazonie se co do největších podrobností zabývá povodím Amazony, Orinoka a komplexu povodí řek všech tří Guyan. Jsou zde uvedené mapy, do kterých byly zapracovány veškeré dostupné informace – u většiny řek vč. jejich délky. Mnohá z nich není na běžně dostupných mapách.

Kapitola Historie objevování Amazonie seznámí čtenáře zprvu se všemi známými osobnostmi, které vkročily svou nohou na území danné oblasti. V rámci novověku se pak zaměřuje již především na přírodovědce, jejichž činnost v Amazonii nějakým způsobem korespondovala s daným rodem. Začínáme tak se samotným K. Kolumbem a končíme výpravami českých a slovenských akva- ristů z posledních let.

Kapitoly pojednávající o systematice informují nejen o originálních popisech všech popsaných druhů rodu Pterophyllum, ale i o vzniku taxonomie celé čeledi Cichlidae.
Kapitoly Anatomie, Genetika, Zdraví skalár byly lektorovány předními odborníky z Vysoké školy veterinární v Brně a odpovídají nejmodernějším současným vědeckým trendům, ale i akva- ristické praxi, ze které vychází i kapitola o potravě.

Kapitola o chovatelských formách představuje unikátní historii vzniku ch.forem od prvních krůčků prvních šlechtitelů těchto rybek, přehled několika profesionálních či poloprofesionálních pěstíren našich nejpřednějších chovatelů – osobností, které se na předmět této monografie chovatelsky zaměřily.

Předposlední podkapitola výše uvedené je nejrozsáhlejší částí samotné monografie a komplexně pojednává o všech v současnosti uznaných jednotlivých chovatelských formách P. scalare. V závěru je pak několik stránek věnováno vzniku soutěží s rybami tohoto rodu.

Celá monografie je svým obsahem naprosto ojedinělá i oproti všemu o rodu Pterophyllum dosud na světě vydanému. Kromě již zmíněných materiálů bylo čerpáno i ze zkušeností několika před- ních světových odborníků na tento rod – zjm. p. Aleca McFarlana (UK) – význačného britského akvaristy , publicisty a chovatele ryb rodů Pterophyllum a Symphysodon, který se praktickým studiem daného rodu zabývá více než 40 let, Larry Waybrighta a Eduardo Gomeze (oba USA), Dave Lindsaye (Kanada), dále zkušeností několika našich význačných chovatelů a konec konců i mé více než dvacetileté praxe profesionálnícho chovu rybek rodu Ptero- phyllum.

Informace i životě skalár v přírodě jsem pak čerpal nejen z tiš- těných materiálů oficiálních institucí, ale i z poznatků několika odborníků. Téměř vše zásadní, co jsem se dověděl o Venezuele – tzn. druhu altum mám od svých přátel – dánského akvaristy, profesionálního lovce ropických ryb Kaje Andersena a Dr. Edgara Ruize – severoameričana venezuelského původu , který mnoho let studoval hydrogeografické poměry povodí Orinoka a spolupodílel se i na kompletním ichtyologickém průzkumu Venezuely ve spolupráci s dr. W.Cabezasem a prof. J.Fernándezovou. Informace o rodu Pterophyllum z oblastí Peru pocházejí naproti tomu ze studií a prací švédského ichtyologa S.O.Kullandera a floridského ichtyologa a obchodníka s tropickými rybkami, peruánského původu A.Barbozy. Informace z prostředí Brazílie se pak opírají valnou měrou o praktické poznatky H.Blehera a dr. I. Farriasové pracující pro brazilské přírodovědné instituce.

Věřím, že tato publikace díky šíři svého záběru některých kapitol bude atraktivním informačním zdrojem i pro příznivce jiných skupin sladkovodních tropických rybek z Amazonie pocházejících.

 

Discover more from Discus.cz

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading