Aquafair 2010 4. část – 5th DSM International Discus Championship 2010

Šampionát terčovců (Discus Society of Malaysia)

Historicky první šampionát DSM se uskutečnil již v roce 1999
Počet exponátů – 239
Vystavovatelé z 8 zemí – Malajsie, Singapur, Taiwan, Hong Kong, Čína, Thajsko, Vietnam, Indonésie
Velikost výstavní nádrže – 150 l
Technické vybavení – vzduchový filtr, topení, zářivkové osvětlení
První večer byl uspořádán slavnostní banket za účasti ministra zemědělství a dalších zástupců vlády. Jako VIP zde byli přivítání posuzovatelé ze všech soutěží, kteří zde byli osobně představeni ministrovi a všem přítomným a obdrželi upomínkovou cenu.

Posuzovatelé:

Dr. Teoh Guan Hock (Malaysia) – DSM – předseda poroty
Mr. Eddie Ybarra (USA) – NADA
Mr. Sebastiano Solano (Italy)
Mr. Paul Butler (UK) – BIDKA
Dr. Sun See Seng (Singapore)
Mr. Kuan Kuo Yun (Taiwan)
Mr. Bernd Degen (Germany)
Mr. Kersten Opitz (Czech Rep.) – ČKCHT

Posuzovatelé před zahájením hodnocení z leva:Dr. Teoh Guan Hock, Kuan Kuo Yun. Paul Butler, Bernd Degen, Goh Khai Hin - Tajemník DSM, Kersten Opitz, Sebastiono Solano a Eddie Ybarra

Posuzovatelé před zahájením hodnocení z leva:Dr. Teoh Guan Hock, Kuan Kuo Yun. Paul Butler, Bernd Degen, Goh Khai Hin – Tajemník DSM, Kersten Opitz, Sebastiono Solano a Eddie Ybarra

Při slavnostní recepci se zástupci malajské vlády

Při slavnostní recepci se zástupci malajské vlády

Malajský ministr zemědelství představuje jednotlivé posuozvatele všech soutěží a předává památeční plaketu

Malajský ministr zemědelství představuje jednotlivé posuozvatele všech soutěží a předává památeční plaketu

Takashi Amano při prohlídce šampionátu terčovců

Takashi Amano při prohlídce šampionátu terčovců

Takashi Amano při prohlídce šampionátu terčovců

Takashi Amano při prohlídce šampionátu terčovců

Absoltuní vítěz Goh Eng Khoon se zástupci vlády a předsedou DSM při předávání ceny

Absoltuní vítěz Goh Eng Khoon se zástupci vlády a předsedou DSM při předávání ceny

Posuzovatelé s absolutním vítězem

Posuzovatelé s absolutním vítězem

Kategorie

1. Solid Blue / Green
2. Solid Red / Brown
3. Turquoise Pattern / Stripes
4. Pigeon Pattern / Stripes
5. Red Spotted
6. Red Spotted Snakeskin
7. Snakeskin
8. Albino Pattern / Stripes / Spotted
9. Albino Solid Colour
10. Open class – Pattern / Stripes / Spotted
11. Open class – Solid Colour

Obdobně jako při evropských šampionátech hodnotily se tyto parametry:
Velikost
Proporce
Celkový dojem/vzhled
Ploutve
Oko
Hlava
Kresba
Barva
Kondice

Oproti hodnocení, které je používáno při šampionátech v Čechách, je rozložení jednotlivých bodů pro každou kategorii rozdílné. Například u kategorií celoplošných je více bodů za tvar těla a méně za vybarvení a kresbu, než u kategorií s kresbou. Dále je vysoce bodována velikost ryby, čím větší, tím více bodů bez ohledu na další kritéria. Dalším významným rozdílem je hodnocení oka ? pokud nemá ryba červené oko, ztrácí body, a to i tehdy, pokud se jedná o varietu, u které nejsou červené oči běžné.
Celkem se hodnotilo 239 soutěžních ryb, což mně zabralo téměř 8 hodin. Protože akvária byla ve dvou řadách nad sebou, bylo hodnocení velmi náročné i fyzicky. Po neustálém shýbání a klekání – aby bylo možno hodnotit i ryby ve spodních nádržích – jsem byl večer zcela vyčerpán.

Vítězové

Aquafair 2010 Results

1. Solid Blue / Green

pic-php-8
pic-php-9
Champion – Discus Santuary/Ling Ming Te (MY)
1st Runner Up- Discus Santuary/Ling Ming Te (MY)
2nd Runner Up- Discus Santuary/Ling Ming Te (MY)2. Solid Red / Brown
pic-php-10
pic-php-11
Champion – Ricky Lim (MY)
1st Runner Up- Jimmy Ng (MY)
2nd Runner Up- Chai Fee Fah (MY)3. Turquoise Pattern / Stripes
pic-php-12
pic-php-13
Champion – Winson Lau (MY)
1st Runner Up- IP Disucs Sdn Bhd (MY)
2nd Runner Up- Wong Yong Siew/Jackson Keong (MY)4. Pigeon Pattern / Stripes
pic-php-14
pic-php-15
Champion – Lam Ah Hing/Pham Van Thanh/Tan Xuyen (Viet)
1st Runner Up- Lam Ah Hing/Pham Van Thanh/Tan Xuyen (Viet)
2nd Runner Up- Lam Ah Hing/Pham Van Thanh/Tan Xuyen (Viet)5. Red Spotted
pic-php-16
pic-php-17
Champion – Goh Eng Khoon (MY) GRAND CHAMPION
1st Runner Up- Andy Yeo (MY)
2nd Runner Up- Colin Heng (SG)6. Red Spotted Snakeskin
pic-php-18
pic-php-19
Champion – Andy Yeo (MY)
1st Runner Up- IP Discus Sdn Bhd/ Michael Pikis (MY)
2nd Runner Up- IP Discus Sdn Bhd (MY)7. Snakeskin
pic-php-20
pic-php-21
Champion – Ricky Lim (MY)
1st Runner Up- Winson Lau (MY)
2nd Runner Up- Legend Aquarium (HK)8. Albino Pattern / Stripes / Spotted
pic-php-22
pic-php-23
Champion – Chai Fee Fah (MY)
1st Runner Up- Legend Aquarium (HK)
2nd Runner Up- Color Fish (M) Sdn Bhd (MY)9. Albino Solid Colour
pic-php-24
pic-php-25
Champion – Foo Pin Khooi (MY)
1st Runner Up- Winson Lau (MY)
2nd Runner Up- Ung Seng Lip (MY)10. Open class – Pattern / Stripes / Spotted
pic-php-26
pic-php-27
Champion – IP Discus Sdn Bhd (MY)
1st Runner Up- IP Discus Sdn Bhd (MY)
2nd Runner Up- Donovan Wong11. Open class – Solid Colour
pic-php-28
pic-php-29
Champion – IP Discus Sdn Bhd/ Michael Pikps (MY)
1st Runner Up- Andy Yeo
2nd Runner Up- Jackson Keong

Discover more from Discus.cz

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading