Případ onemocnění ryb č. 81 – Terčovec s žaberními hlísticemi a tzv. morem terčovců

Terčovci jsou velmi krásné ryby pro specializované akvaristy! Většina z nich je chována v nádržích a může u nich hrozit riziko onemocnění! Zde vysvětluji případ s žaberními motolicemi a takzvaným škůdcem disků! Doufám, že vám toto video pomůže pochopit důležitost správné diagnózy!

80: 00:02,879 → 00:00:07,600
drazí
akvaristé zejména milovníci

80:00:07,600 – 00:00: 13,759
terčovců mám pozadí, které jsem si vzal samozřejmě z výstavy ryb.

80: 00:13,759 > 00:00:18,080
někde na
soutěži terčovců, kde jsou vždycky krásní

80: 00:18,080 → 00:80:20,880
terčovci k vidění
bohužel

80: 00:20,880 – 00:80:25,599
musíme řešit problémy s terčovci v hobby nebo

60: 00:25,599 → 00:00:30,960
velkochovu a můj dnešní případ číslo 81
hovoří o

00:00:30,960 > 00:00:35,280
terčovce
který měl problémy a já bych se rád 
podělil o mou prezentaci

00:00:38,960 > 00:00:42,800
Byl to Snake skin discus se žábrami.
s ploutvemi a

00:00:42,800 -> 00:00:47,680
něčím, co vypadá jako mor terčovců

00:00:47,680 > 00:00:51,280

Některé
reakce ryb, o kterých se vám zmíním

00:00:51,280 > 00:00:55,920
čeho jsem si všiml při svých pozorováních

00:00:55,920 > 00:00:59,120
Ryby které tady vidíte, že
ztmavly.

00:00:59,120 -> 08:01:03,760
Některé vypadají pěkně barevně a
ale některé tady

00:01:03,760 > 00:01:08,240
jsou stále hubenější a ploutve tmavší
nevypadají dobře

00:01:08,240 -> 00:01:12,400
Všichni hledali potravu
ale co se obvykle stává u těchto ryb

00:01:12,400 > 00:01:15,759
že ty větší ryby, nejčastěji
ty barevné, jsou

00:01:15,759 -> 00:01:19,680
nejaktivnější, které sežerou všechno žrádlo
a že ty menší, jako je 

00:01:19,680 -> 00:01:23,200
jeden tady dole
má malou šanci něco sežrat, takže je

00:01:23,200 -> 00:01:27,920

velmi důležité, abyste se tomu vyhnuli.
Soutěží o potravu. Prostě neházejte

00:01:27,920 -> 00:01:32,960
kus zmrzlého krmiva nebo 
pár granulí na jedno místo. Takže se ujistěte, že jste krmivo rozprostřeli

00:01:32,960 > 00:01:38,400
v akváriu tak, aby všechny ryby
měly šanci se najíst. Víte, podívejte se,

00:01:38,400 -> 00:01:42,399
všechny vypadají hladově, i ty menší
a ty, kteří

00:01:42,399 -> 00:01:46,000
nejsou v dobrém stavu, chřadnou
a někteří umírají

80: 01:46,000 > 00:01:58, 640
ale jsou to ty větší, které jsou více
aktivně a samozřejmě mají

00:01:50,640 > 00:01:54,799
nad ostatními navrch
když jsme se podívali na rybu, kterou jsme vytáhli.

00:01:54,799 -> 00:01:59,600
malou černou a ta byla
v podstatě špatná, vidíme tady hodně hlenu.
na stranách ryby a tady na ploutvích.

00:02:02,320 -> 00:02:06,479
Takže na straně, kde se nachází nadměrné množství hlenu, je
který obvykle vidíme, když mluvíme

00:02:06,479 > 00:02:10,879
o moru terčovců.
Vzali jsme vzorek z kůže

00:02:10,879 > 00:02:15,920
ale neviděli jsme žádný konkrétní
patogeny nebo parazity či něco podobného,

které by způsobovaly tento hlen, ale
podívejte se na ten hlen tady, nadměrné množství hlenu.

00:02:20,480 -> 00:02:24,879
To bylo na šupinach.
Ukážu vám to na konci

00:02:24,879 -> 00:02:29,840

odkaz na další video, kde mluvím
o tomto druhu pozorování, co

00:02:29,040 -> 00:02:32,319
mohla být hlavní příčinou
toho

00:02:32,319 -> 00:02:37,200
co jsme nalezli na žábrech
také nejaký hlen a hlístice,

00:02:37,200 > 00:02:43,040
který by tam neměly být, možná jedna.
možná dvě na žaberním oblouku, ano, to 

88:02:43,040 – 00:82:47,200
není vážně infekce,
ale pokud jich uvidíte několik

00:02:47,200 > 00:02:50,720
jako těhle zde, které jsou zatím velmi malé.

00: 02:55,760
Je vidět žaberní oblouk kde několik žaberních hlístic.

00:02:55,760 -> 00:03:00,879
které samozřejmě stresující rybu
kvůli čemuž se ryba necítí dobře

00:03:00,879 -> 00:03:04,480
takže ryby budou jíst méně a
zejména v případě, že je mezi nimi konkurence

00:03:04,480 > 00:03:07,120
o potravu

stává se slabší
dostane další problémy a sekundární infekce,

zejména bakteriální, protože jsou chováni v tropické
vodě, kde je

00: 03:11,599 -→> 00: 83:14,879
mnoho baktérií. Zde další žáberní oblouk
a vidíte

92il r19s viz 00: 83:23,040
další hlístice
zde uprostřed

00:03:23,040 – 00:03:26,648
a tady na boku
Takto můžete pozorovat žábry.

00:03:26,640 -> 00:03:32,480
hlístice které neumím identifikovat, o jaký druh se jedná.
je to pro tebe jako pro hobbyistu k ničemu.

je to pro odborníka na taxonomii, ale vy
můžete použít

00:03:35,920 -> 00:03:40,239
léčbu proti hlísticím, ale podívejte se na to,
hlístice se snaží přemístit

00:03:40,239 -> 00:03:44,080
Snaží se, samozřejmě, je ve špatném stavu,
tvaru a

zdraví v mikroskopu, takže se přejdeme 
jinam

00:03:47,360 > 00:03:51,680
a pak jsme viděli uvnitř
slezinu, která byla ve velmi

00:03:51,680 > 00:03:57,519
špatném stavu. Podívejte se na Melano-Makrofágová centra, která jsou

00:03:57,519 -> 00:04:01,439
zmizela….
Melano-Makrofágová Centra jakoby reagovala.

00:04:01,439 -> 00:04:05,120
v orgánu, aby se bránil proti

00:04:05,120 -> 00:04:11,200
patogenům, většinou bakteriím.
Takže to samozřejmě dělá orgán

00:04:11,200 > 00:04:17,440
ve velmi slabém stavu, takže
Co můžeme dělat? Mám tady návštěvu.

je jedna z mych kocek Lucky Luke

6: 04:21,199 – 00: 84:25, 840
se snaží zasáhnout do mé prezentace
Omlouvám se, že jsem ho dal pryč, ale ja jsem milovnik kocek.

00:04:25,840 -> 00:04:30,880
tak zdraví sleziny je teď ve  špatném stavu

00:04:30,880 > 00:04:35,040
na závěr, co můžeme udělat s
léčbou v tomto případě těchto ryb?

00:04:35,040 > 00:04:40,000
zkusit se podívat na původ ryb.
protože máme podezření, že mor terčovců

00:04:40,000 -> 00:04:45,040
Mor terčovců
může mít původ ve špatné imunitě

00:04:45,040 > 00:04:54,840
ryby
z jakého důvodu mají ryby imunitu v tak špatném stavu?
Stres, špatná voda

00:04:54,840 > 00:04:58,800
mnoho podmínek, o kterých mluvím v
mých

videích na YouTube

o boji proti nemocem ryb a ztrátě imunity,

kontakt s cichlidami z Jižní Ameriky, 

který může být, jak vysvětluji ve svých knihách,

00:05:15,520 -> 00:05:19,680
který může byt takovou alergickou reakcí, takové astma,

že ryby vytvářejí další sliz na kůži a na žábrách
je změna/ohrožení patogenu a feromonů

což není ještě moc probádané,
ale zdá se, že když ty ryby

00:05:30,960 -> 00:05:35,280
jako terčovci jsou v kontaktu s
s divokou rybou nebo

00:05:35,280 > 00:05:41,680
s divokým terčovcem nebo divokým trpasličím cichlidou.
a nebo pocházejí od jiného chovatele.

00:05:41,680 > 00:05:46,880
znáte akvarijní ryby z Evropy smíšené
s rybami chovanými v nádrži nebo s terčovci z

00:05:46,880 > 00:05:50,639
Asie
Říkám vám to na svých přednáškách = nekombinujte! Pokud
pořizujete terčovce od evropského chovatele, zůstaňte u evropských chovatelů. 

00:05:55,280 -> 00:05:58,319
Zůstaňte u stejného dodavatele!

00:05:58,319 -> 00:06:02,800
Vyhnete se riziku problémů, které
to, co všichni dělají také s Koi: je to

00:06:02,800 -> 00:06:06,560
stejný druh problému, aby se pokusili vyhnout

00:06:06,560 -> 00:06:11,280
více měňte vodu, což hodně pomáhá
rybám, pomáha to fyziologii

eliminujte cokoliv ve vodě, co
může být špatné, aplikujte antibakteriální prostředky

00:06:15,280 > 00:06:18,880
promluvte si se svým rybím lékařem o problémech

00:06:18,880 > 00:06:23,120
zkuste krmit krmivem, které obsahuje
imunitní stimulanty, které pomáhají imunitnímu systému

ryby mohou být silnější na
boj s jakýmkoli problémem,

00:06:28,160 -> 00:06:30,880
ovlivňující její tělo

my dopručujeme naše Dr. Bassleer Biofish Food FORTE

a naší profesionální péči, takže je to
která vám opravdu může pomoci

rybě v tomto případě, ale ujistěte se, že ryba žere 
granule, které mohou skutečně pomoci
s naš produkt Power Fish = Dr. Bassleer Power Fish pomáhá rybám
naučit se přijímat

00:06:49,120 -> 00:06:54,639
granule. je to sprej, který se nanáší na vaše
mražené nebo živé potraviny, takže se podívejte na náš Dr.

Bassleer Power Fish od Aquarium Münster

Prevence je lepší než léčba! Stejně jako

jsem řekl, snažte se

zabránit boji o krmivo, snažit se zabránit
že je ovlivněn imunitní systém, snažte se

nepřicházet do styku s cizími rybami
z jiných oblastí

00:07:11,680 > 00:07:14,880
zejména s ostatními jihoamerickými
Cichlidy. Takže

00:07:14,880 > 00:07:18,560
podívat se na můj odkaz v mé
knize: Nový ilustrovaný průvodce rybými

00:07:18,560 -> 00:07:24,400
nemocemi. Níže vám ukážu odkaz
na mé knihy v mém vysvětlení

00:07:24,400 -> 00:07:28,800
na YouYube a podívejte se na mé video na YouTube
které má zde odkaz, ve kterém mluvím

o terčovcích. Takže doufám
to vám pomůže a zejména

00:07:34,679 -> 00:07:35,706
milovníkům terčovců

00:07:35,706 > 00:07:45,759
být více informován o tomto druhu
takže zůstaňte naladěni na další případy, které přijdou, také
další případy o terčovcích 

00:07:45,759 > 00:07:49,599
se objeví
takže děkuji za sledování

00:07:49,599 -> 08:07:52,240
tohoto
krátké videa

00:07:52,240 -> 00:07:59,160
o našem problému s terčovcem
děkuji a přeji hodně štěstí

Discover more from Discus.cz

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading