Problémy s terčovci – dotazník

Velmi často dostavám prosby o pomoc s problémy terčovců či mnoho proseb lze nalézt v různých akvaristických fórech a diskuzí a netýká se to jen terčovců.
Většina těchto dotazů má jedno společné a sice naprostý nedostatek informací, dle kterých by bylo možné odhadnout co je problémem a případně dle čeho jakou léčbu či jiné změny navrhnout.


Němečtí chovatelé terčovců na své diskuzi mají jednoduchý dotazník který tazatelé vyplní a dle kterého už lze pomoci a navrhovat řešení.
Dle tohoto vzoru níže naleznete obdobný dotazník.
Překopírujte si otazký do svého mailu, zkuste otázky odpovědět a vše poslete mne či zveřejnete v diskuzích či fórech a snad dle Vami dodaných informací Vám někdo pomůže.

Popis problémů či symptomů:
– (co se děje, od kdy, jak dlouho, kolika ryb se to týká, možná příčina problémů jako výměna vody a pod.?)

Frekvence dýchání ryb:
Popis výkalů:
Stav slizové vrstvy na rybě:
Zbarvení ryb:
Přijímají potravu?:

Informace o podmínkách chovu
Velikost a objem nádrže:
Jak filtrujete:
Další technika (např. CO2):
Výměna vody (jak často, kolik vody):
Přídavky do vody (hnojiva, chemikálie na úpravu vody a pod):
Vybavení nádrže (dno, kořeny, pozadí a pod.):
Rostliny:
Krmení (jak často, jaké krmivo, kolik krmiva):

Ryby
Ryby (kolik ryb a jaké druhy):
Kdy byly jaké ryby zakoupeny a přidány do nádrže:
Karanténa(ano/ne, jak dlouho, apod.):

Hodnoty vody
Zbarvení a zápach vody:
Teplota:
pH:
Celková tvrdost (GH):
Uhličitanová tvrdost (KH):
Amonium (NH3/NH4-):
Nitrit (NO2):
Nitrát (NO3):
Měď:
Jiné hodnoty pokud jsou dostupné:

Provedená opatření
– zde popište všechny doposud provedená léčebná opatření i až 6 mesíců zpětně s přesným dávkováním použitých léčiv a jiných ošetřujících postupů (např. vyměny vody, zvýšení teploty a pod.)

27.1.2005

Discover more from Discus.cz

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading